• 05
  STY 2023

 • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

  Informacja o zakupie paliwa stałego

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że Gmina Siewierz przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:

 • złoży wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe zamieszkująca na terenie Gminy Siewierz,
 • spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),
 • nie dokonała zakupu węgla i paliw węglopochodnych w sklepie internetowym PGG lub u innych dystrybutorów na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony.

Wniosek o zakup paliwa stałego można złożyć:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu w godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
  • wtorek: 7:30 – 17:00
  • piątek: 7:30 – 14:00
 • poprzez przesłanie na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, 42 – 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na skrytkę EPUAP: /opssiewierz/skrytka lub adres email: ops@ops.siewierz.pl.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi nie więcej niż 1500 kg. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w 2022 r. powiększa limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przykłady:

 • jeśli osoba zakupiła węgiel od gminy w 2022 r. w ilości 1,5 tony, to od 1 stycznia 2023 r. może składać wniosek o 1,5 tony tony paliwa stałego,
 • jeśli osoba w ogóle nie zakupiła węgla od gminy w 2022 r. (i nie składała wniosku w 2022 r.) to od 1 stycznia 2023 r. może składać wniosek o 3 tony paliwa stałego,
 • jeśli osoba zakupiła węgiel od gminy w 2022 r. w ilości 1 tony, to od 1 stycznia 2023 r. może składać wniosek o 2 tony tony paliwa stałego.

Prosimy o rzetelne wpisywanie informacji zawartych we wniosku o zakup paliwa stałego.
W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, np. bez podpisu lub z niewypełnionymi polami
zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.