• 12
    STY 2023

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

    Rekrutacja do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

zdjęcie

Rekrutacja do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
na rok 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Siewierz.

Program będzie realizowany do 31.12 2023 r.

Celem programu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, tj. dofinansowanie do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Program adresowany jest szczególnie do osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy – w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (NFZ). W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opaski bezpieczeństwa”, która będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie ze stale gotową do interwencji centralą, w której dyspozytor, w zależności od sytuacji może zapewnić udzielenie seniorowi wsparcia emocjonalnego przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie jest bezpłatny.

Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zakwalifikowania do programu. Kwalifikacja będzie przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu po otrzymaniu środków na realizację Programu. Do programu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby samotne i samotnie gospodarujące, chore, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Siewierz, zainteresowanych ofertą do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu w celu zgłaszania chęci skorzystania z programu.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do dnia 27 stycznia 2023 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu ul. Żwirki i Wigury 16; tel.: 32 67 41 683; 32 64 99 493 w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
  • wtorek 7:30 – 17:00;
  • piątek 7:30 – 14:00.