• 25
    STY 2023

  • Kategoria:Miasto

    Spotkanie noworoczne Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Siewierzu

W środę 25 stycznia w Restauracji Zamkowa w Siewierzu odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Seniorów zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu. Wśród licznie przybyłych na spotkanie członków związku znaleźli się również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu Barbara Totoń, Przewodniczące Kół Terenowych PZERiI w Brudzowicach, Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach: Lidia Kieras, Teresa Wieczorek i Alicja Bieniek oraz Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI w Katowicach Marian Mucik.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Siewierzu Renata Dyrda, która przywitała zgromadzonych gości, a następnie wspólnie odśpiewano kolędę "Wśród nocnej ciszy" oraz uczczono pamięć zmarłych członków Koła minutą ciszy. Następnie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś, który przybliżył członkom związku plany związane z działalnością samorządu w 2023 roku oraz złożył noworoczne życzenia zdrowia i pomyślności w realizacji zamierzeń. Jako Burmistrz jestem dumny, że mamy tak aktywną społeczność i organizacje pozarządowe jak Wasza. Dziękuję, że angażujecie się i uczestniczycie w życiu naszego miasta i gminy oraz godnie reprezentujecie nas na zewnątrz - dodał.

Okolicznościowe życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w imieniu swoim oraz Radnego Jana Muchy dołączył Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk.

Część artystyczną wzbogacił krótki koncert popularnych kolęd i pastorałek. Następnie w karnawałowy nastrój wprowadził zgromadzonych zespół muzyczny Grzegorza Kolasy.

Podczas spotkania dokonano także wyboru 20 członków Związku, spośród których ukonstytuowany zostanie Zarząd na nową kadnecję.