• 26
    STY 2023

  • Kategoria:Ogłoszenia i informacje urzędowe

    Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej wobec Pani Genowefy Skupień