• 31
    STY 2023

  • Kategoria:Miasto

    Informacja dla tegorocznych jubilatów obchodzących 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do zorganizowania uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, świętujących w 2023 roku 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego.

zdjęcie

W związku z tym zapraszamy małżeństwa, posiadające stałe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Siewierz, które swój związek zawarły w 1973 roku, zarówno na terenie Gminy Siewierz, jak również poza jej terenem, do pisemnego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu (budynek Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, parter, pokój nr 4, tel. kontaktowy: 32 64 99 416).

Prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które w roku 2023 będą obchodzić 60-tą rocznicę zawarcia małżeństwa.

O powyższe informacje prosimy w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu
Beata Galon-Śliwa