• 17
    GRU 2021

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Instalacja fotowoltaiczna na budynku ZUWiK w Siewierzu

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 50 kW na budynku użyteczności publicznej – ZUWiK w Siewierzu”

Zakres zadania: zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do 49,40 kW na budynkach Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.

Koszt zadania: 180 tys. zł.

Dofinansowanie: 91 tys. zł. ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021.

Zakończenie inwestycji: grudzień 2021 r.