• 12
    SIE 2022

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gołuchowicach

Zakres zadania: budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, szerokość 4 m, długość około 871 m, wraz z wycinką drzew, zagospodarowaniem zieleni, wykonaniem odwodnienia liniowego w miejscach dwóch przegłębień niwelety ścieżki.

Koszt zadania: 622 tys. zł.

Zakończenie inwestycji: lipiec 2022 r.