• 29
    LIP 2022

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Prace remontowe i konserwatorskie na murach zamku w Siewierzu

Prace remontowe i konserwatorskie w obrębie ścian zewnętrznych i przypór Zamku w Siewierzu – część ściany południowej wraz z przyporą – wykonanie prac konserwatorskich fragmentów murów Zamku w Siewierzu, zakres realizowany w 2022 r.

Zakres zadania: wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym – Zamku w Siewierzu, w zakresie dotyczącym ściany zewnętrznej i przypory po stronie południowej Zamku.

Koszt zadania: 79 tys. zł

Dofinansowanie: 49 tys. zł ze środków dotacji celowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Zakończenie inwestycji: lipiec 2022 r.