• 31
    SIE 2022

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Zakres zadania: zaprojektowanie, budowa  i uruchomienie 400 instalacji fotowoltaicznych, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców Gminy Siewierz.

Koszt zadania: 12 mln zł.

Dofinansowanie: 8,44 mln zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończenie inwestycji: sierpień 2022 r.