• 30
    WRZ 2022

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu – w tym dokończenie budowy polegającej na przebudowie ulicy Krakowskiej w Siewierzu

Zakres zadania: przebudowa ulicy Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami oraz odwodnieniem, wodociągiem, oświetleniem, przebudową sieci nn, kanałem technologicznym, zabezpieczeniem kolidujących sieci i zagospodarowaniem skweru pomiędzy ul. Krakowską i ul. Ludową.

Koszt zadania: 7,04 mln zł.

Dofinansowanie: 4,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz 410 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakończenie inwestycji: wrzesień 2022 r.