• 22
    GRU 2022

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego położonego w Kuźnicy Warężyńskiej 7

Zakres zadania: termomodernizacja i remont budynku gminnego położonego w Kuźnicy Warężyńskiej 7 wraz z wymianą zbiornika na nieczystości ciekłe.

Koszt zadania: 722 tys. zł.

Dofinansowanie: 367 tys. zł. ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022.

Zakończenie inwestycji: grudzień 2022 r.