• 23
    GRU 2022

  • Kategoria:INWESTYCJE W MIESCIE I GMINIE

    Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Siewierzu

Zakres zadania: budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikiem, ciągiem pieszo-jezdnym, obiektami małej architektury i nasadzeniami, oświetleniem oraz monitoringiem.

Koszt zadania: 1 mln zł.

Dofinansowanie: 200 tys. zł ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w roku 2022 oraz 250 tys. zł. ze środków otrzymanej nagrody w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Zakończenie inwestycji: grudzień 2022 r.