• 13
    MAR 2023

  • Kategoria:Ogłoszenia i informacje urzędowe, Miasto

    Zmiana rozporządzenia Wojewody Śląskiego

Rozporządzenie dotyczące afrykańskego pomoru świń (ASF) - link

W załączniku rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie.