• 15
    MAR 2023

  • Kategoria:Miasto

    Dzień Kobiet i Mężczyzn PZERI w Siewierzu

W środę 15 marca członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu spotkali się w Restauracji „Zamkowa”, aby wspólnie świętować z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. 

Podczas spotkania okolicznościowe życzenia zgromadzonym Paniom i Panom złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk. Wręczyli także na ręce Przewodniczącej Zarządu PZERI Renaty Dyrdy bukiety kwiatów. 

W uroczystości uczestniczyli ponadto Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński, Dyrektor MGCKSiT w Siewierzu Jacek Gruszczyński, Przewodniczące kół terenowych PZERI w Brudzowicach, Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach - Lidia Kieras, Teresa Wieczorek i Alicja Bieniek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie Olga Machura. 

W programie artystycznym znalazły się występy wokalne młodzieży szkolnej pod kierownictwem Mariusza Torbusa, występ zespołu tanecznego WOKADER działającego przy UTW w Siewierzu, akordeonisty Zbigniewa Wójcika oraz humorystyczny felieton Władysławy Góry. Na zakończenie spotkania dla publiczności wystąpił Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich Leśniaki.