• 23
    MAR 2023

  • Kategoria:Miasto

    Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniu 23 marca br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki odbyły się eliminacje  Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszonych zostało 42 uczestników reprezentujących placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – uczniowie szkól podstawowych klasy I-IV, Gr. II – uczniowie szkól podstawowych klasy V – VIII oraz  Gr. III -  uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie. Zgodnie z regulaminem do etapu ustnego zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie st. kpt. Krystiana Biesiadeckiego.

Wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:

     I grupa wiekowa

I miejsce – Paweł Flak - Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

II miejsce – Michał Masłyka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

III miejsce – Mateusz Madej - Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

IV miejsce – Lena Krzykawska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

V miejsce – Wiktoria Wylężek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

   

 II grupa wiekowa

I miejsce – Marcin Góra - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewkach

II miejsce – Wiktoria Katolik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

III miejsce – Maja Machura - Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowicach

IV miejsce – Emilia Majewska - Ochotnicza Straż Pożarna w Siewierzu

V miejsce – Emilia Machura - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach  


    III grupa wiekowa

I miejsce – Magdalena Borówka - Ochotnicza Straż Pożarna w Żelisławicach

II miejsce – Przemysław Merta - Ochotnicza Straż Pożarna w Żelisławicach

III miejsce – Piotr Lis - Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych

IV miejsce – Marta Czesak - Ochotnicza Straż Pożarna w  Wojkowicach Kościelnych

V miejsce – Gracjan Knap - Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych
 

Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego . Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś wraz z przewodniczącym komisji st. kpt. Krystianem Biesiadeckim. W przemówieniu końcowym Burmistrz składając gratulacje zwycięzcom i dziękując opiekunom podkreślił istotną rolę kształtowania świadomości i nabywania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży a także funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 12 kwietnia br.

 Eliminacje gminne OTWP były okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego  pn.Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat. Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat” 

 W grupie II – szkoła podstawowa klasy I-IV laureatami zostali:

I miejsce - Mateusz Madej - Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

II miejsce – Amelia Nowak -  Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych

III miejsce – Zuzanna Wicik - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu

IV miejsce – Jacek Kobylus – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu

V miejsce - Blanka Zębala - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu

 

W grupie III – szkoła podstawowa klasy V-VIII laureatami zostali:

I miejsce – Jesica Urbańczyk -  Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

II miejsce – Aleksandra Weron - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu

III miejsce – Julia Skibińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

IV miejsce – Emilia Cesak – Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszowie

V miejsce – Dominik Tworek –   Szkoła Podstawowa w Brudzowicach


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy  dalszych sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych OTWP.