• 24
    MAR 2023

  • Kategoria:Miasto

    Kładka KD-03 przy ulicy Karsów w Wojkowicach Kościelnych znów świeci

W wyniku interwencji podjętych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz kładka nad drogą S1 w Karsowie znów świeci.

Po kilku zgłoszeniach telefonicznych, pismem z dnia 10 marca br. poinformowaliśmy generalnego wykonawcę – Budimex S.A., realizującego zadanie pn. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, że tymczasowe oświetlenie kładki zlokalizowanej przy ul. Karsów nie świeci.

W odpowiedzi poinformowano nas, iż oświetlenie kładki zostało uruchomione w dniu 29 października 2022 roku i działało bez zarzutu do pierwszego tygodnia br. Po tym terminie doszło bowiem do kradzieży instalacji zasilającej słupy oświetleniowe. Kradzież instalacji zgłoszono w Komisariacie Policji w dniu 11 stycznia br. Niezależnie od zgłoszenia kradzieży generalny wykonawca podjął prace prowadzące do odtworzenia i uruchomienia oświetlenia tymczasowego.

Oświetlenie zostało wykonane, niestety już w połowie lutego br. doszło do kolejnej próby kradzieży linii kablowej. Tym razem złodziejom nie udało się wyciągnąć kabli z rur osłonowych, niemniej jednak kable zostały pocięte. Takie uszkodzenia ponownie skutkowały tym, iż oświetlenie nad kładką znów przestało świecić. I tym razem generalny wykonawca – Budimex S.A. naprawił uszkodzone oświetlenie. Dodatkowo instalację poddano testom, w wyniku których potwierdzono poprawność działania oświetlenia.

Oświetlenie znów działa, pytanie tylko, jak długo? Wykonane oświetlenie służy mieszkańcom ulicy Karsów w Wojkowicach Kościelnych do bezpiecznego przejścia z jednej strony drogi S1 na drugą. Jego brak stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się po niej osób. Apelujemy o rozsądek, dbajmy o nasze wspólne dobro, nie niszczmy go!