• 27
    MAR 2023

  • Kategoria:Ogłoszenia UTW

    Ogłoszenie – Projekt ERASMUS+ Coaching i Inteligencja dla wszechstronnego rozwoju Seniora.

Ogłoszenie – Projekt ERASMUS+ „Coaching i Inteligencja dla wszechstronnego rozwoju Seniora”.

1. W dniu 23 marca 2023 na posiedzeniu Zarządu powstała Uchwała nr 14/22/23 w sprawie rekrutacji kandydatów do projektu „Coaching i inteligencja dla wszechstronnego rozwoju seniora”.

2. Zarząd powołał Komisję Rekrutacyjną uchwałą nr 15/22/23 w dniu 23 marca 2023.

Komisja Rekrutacyjna:

  • Barbara Totoń
  • Janina Goławska
  • Henryk Nowak

3. Lista Główna kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Coaching i inteligencja dla wszechstronnego rozwoju seniora” oraz Lista Rezerwowa i Lista Kandydatów Odrzuconych będzie opublikowana w dniu 29 marca 2023 (środa) na:

  • Tablicy ogłoszeń – Biuro UTW
  • Zakładce internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem mogą złożyć Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do Projektu do dnia 30 marca 2023 w Biurze UTW Siewierz. Odwołania zostaną rozpatrzone do dnia 31 marca 2023. Biuro będzie czynne codziennie do 31 marca 2023 w godz. 10:00 – 12:00.