• 29
    MAR 2023

  • Kategoria:Miasto

    Zakończyliśmy budowę ulicy Chabrowej w Siewierzu

Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu wykonanej przez - firmę „DOMAX” z siedzibą w Boronowie.

W ramach zadania wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej i chodnik z kostki brukowej o długości 700 mb oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej i długości 680 mb wraz z zjazdami indywidualnymi oraz zjazdem na ulicę Sadową, a także placem do zawracania na końcu ulicy.

Na terenie inwestycji została wykonana przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa odwodnienia drogi, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowa energooszczędnego oświetlenia, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej i elektroenergetycznej.

Wykonano także wycinkę kolidujących drzew oraz prace wykończeniowe i porządkowe wokół wykonanych robót.

Realizacja inwestycji przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznej drogi.

Informujemy mieszkańców, którzy są niepodłączeni do kanalizacji sanitarnej o możliwości podłączenia się do rozbudowanej kanalizacji sanitarnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu. Prosimy o zgłaszanie się do Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych (ul. Ściegna 9 w Siewierzu) celem uzgodnienia przebiegu przyłącza kanalizacyjnego. Następnie można przystąpić do budowy przyłącza pod nadzorem ZUWiK.

Jednocześnie stwierdzamy fakt odprowadzania przez mieszkańców wód opadowych z budynków z działek prywatnych na pas drogowy co jest niedopuszczalną praktyką. Przypominamy, że wody opadowe należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 660 576,67 zł co stanowi 95% wartości robót budowlanych. Zgodnie z umową koszt robót to 3.853.238,60 zł brutto.