• 31
    MAJ 2023

  • Kategoria:Miasto

    Rozpoczęliśmy budowę świetlicy wiejskiej w Warężynie

W dniu 11 kwietnia 2023 r. Gmina Siewierz podpisała umowę oraz przekazała plac budowy pod realizację inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Warężynie wraz z zagospodarowaniem nieruchomości.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - logo

Wykonawca - konsorcjum firm S.C. COMFORT Sara Kowalczyk i 3D Sp. z o.o. z Częstochowy - wykonał już roboty ziemne w obiekcie, fundamenty, izolacje fundamentów, podkład betonowy o gr. 15 cm tzw. „chudziak”, jak również roboty ziemne dotyczące okablowania, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza gazowego. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Planowany termin na realizację inwestycji to 6 miesięcy czyli do dnia 11 października 2023 r., a koszt wynosi 1.088.049,08 zł. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 r. w wysokości 225.687,00 zł. Dodatkowo Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie Granica” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 249.835,00 poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wniosek jest w trakcie oceny prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Teren inwestycji został zabezpieczony poprzez montaż ogrodzenia tymczasowego.

Pomimo trwającej inwestycji można korzystać z placu zabaw i siłowni terenowej.

logotypy partnerów projektu