• 07
    CZE 2023

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

    Dni otwarte w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Dni otwarte w Warsztatach Terapii Zajęciowej

przy Stowarzyszeniu "Bądź z Nami" dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do warsztatów (terapii zajęciowej).

Termin 15-16.06.2023 godz. 10:00-14:00.

plakat informacyjny