• 27
    CZE 2023

  • Kategoria:Ogłoszenia i informacje urzędowe, Sprzedaż lub wynajem nieruchomości gminnych

    Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu