• 12
    LIP 2023

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

    Komunikat OPS: Dla rodzin otrzymujących/starających się o przyznanie świadczeń rodzinnych

Komunikat dla rodzin otrzymujących/starających się o przyznanie świadczeń rodzinnych

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 w formie papierowej są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

W zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 trwającym od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku należy wykazać dochody za rok 2022 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (uzyski bądź utraty).

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Szczegółowych informacji co do warunków przyznawania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu ul. Żwirki i Wigury 16 pod nr tel. 32 64 99 494 lub 32 64 99 495 w godzinach pracy urzędu.