• 19
    WRZ 2023

  • Kategoria:Ogłoszenia UTW

    Rajd Jurajska Jesień

Komunikat

Zapraszamy na Rajd Jurajska Jesień w dniu 30 września 2023 – sobota.

Rajd organizowany jest przez PTTK Zawiercie.

Trasa Rajdu dla UTW Siewierz: Siewierz – Kuźnica Sulikowska – Zazdrość – Ciągowice – Łazy, jest to trasa – Zielonym Szlakiem z Przewodnikiem.

Grupę organizuje Liderka Marysia Sołtysik, tel. 881 367 638.