• 24
    WRZ 2023

  • Kategoria:Miasto

    I Senioralia w Siewierzu

W sobotę zainaugurowaliśmy dwudniowe święto seniorów z naszej gminy - Senioralia. Jest to inicjatywa Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu, która ma na celu integrację osób starszych, promocję zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i różnych form rekreacji, a także poszerzenie oferty uczestnictwa w życiu kulturalnym i rozrywkowym.

Wydarzenie rozpoczął uroczysty pochód z Rynku do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu, w którym wzięły udział organizacje społeczne zrzeszające seniorów: Gminna Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Siewierzu oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a także zaproszeni goście.

W uroczystym otwarciu Senioraliów uczestniczyli m.in.: Posłowie na Sejm RP Barbara Dolniak i Rafał Adamczyk, Senator RP Beata Małecka-Libera, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Marek Rajca, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Mucha oraz Przewodniczący Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej Sylwester Rzepecki.

Pierwszego dnia dla uczestników wydarzenia w hali sportowej w Siewierzu zorganizowano, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie, Powiatowe Miasteczko Zdrowia. 

Lekarze specjaliści z Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi  udzielali konsultacji oraz prowadzili bezpłatne badania: wzroku, słuchu, poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego oraz EKG. Można było skorzystać z porady lekarza internisty, okulisty, neurologa, dermatologa i psychologa.

Ponadto pierwszy dzień Senioraliów był dniem rywalizacji sportowej.

W niedzielę, w ramach drugiego dnia Senioraliów w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki dla przygotowano program artystyczno-rozrywkowy. 

Publiczność mogła oklaskiwać występy wokalne zespołów śpiewaczych: Siewierzanie, Niezapominajki, KGW Leśniaki i Chóru Męskiego z Żelisławic. Dla zgromadzonych w sali widowiskowej w tańcu towarzyskim wystąpił Dawid Będkowski z partnerką. Układ taneczny zaprezentował także Uniwerystet Trzeciego Wieku w Łazach. 

Szczególny aplauz zdobył pokaz mody sportowej, wieczorowej i biznesowej zorganizowany przez Gminną Radę Seniorów w Siewierzu. Rozbawiona publiczność w doskonałych humorach opuszczała salę widowiskową za sprawą Kabaretu 50+ z Łaz.