• 20
    LIS 2023

  • Kategoria:Miasto

    Odznaczenia państwowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

14 listopada 2023 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa śląskiego odznaczeń państwowych: Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę. Odznaczenia wręczyli II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz oraz Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka.

zdjęcie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach Ewa Stelmach, wystosowała wnioski o dwa odznaczenia państwowe dla pracowników placówki.

Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 września 2023 r. nr rej. 324/2023 o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Anna Pastwa ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które zasłużyły się dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2023 r. nr rej. 324/2023 o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Alicja Nimirska ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach