• 21
  LIS 2023

 • Kategoria:Sprzedaż lub wynajem nieruchomości gminnych

  Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości zabudowanych budynkami oraz lokali użytkowych

Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości zabudowanych budynkami oraz lokali użytkowych

W dniu 25 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ulicy Żwirki i Wigury 16 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanych budynkami oraz lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Siewierz. Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości i lokale:

 1. część nieruchomości gminnych o numerach geodezyjnych działek 862/25 i 862/26 położonych w Siewierzu przy ulicy Warszawskiej 91 o powierzchni 1.020 m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 202 m2. Stawki wywoławcze najmu ustalone zostały: za nieruchomość w kwocie 3,00 zł/m2 w stosunku miesięcznym, a za budynek w kwocie 7,00 zł/m2 w stosunku miesięcznym. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania.
   
 2. część nieruchomości gminnych o numerach geodezyjnych działek 862/25 i 862/26 położonych w Siewierzu przy ulicy Warszawskiej 91 o powierzchni 1.020 m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 277 m2. Stawki wywoławcze najmu ustalone zostały: za nieruchomość w kwocie 3,00 zł/m2 w stosunku miesięcznym, a za budynek w kwocie 7,00 zł/m2 w stosunku miesięcznym. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym ze względu na brak ofert.
   
 3. część nieruchomości gminnej o numerze geodezyjnym działek 4470/6 położonej w Siewierzu przy ulicy Nad Zalewem o powierzchni 400 m2 wraz z usytuowanym na niej domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 11,18 m2. Stawka wywoławcza najmu tego domku ustalona została na poziomie – powyżej 86,09 zł w stosunku miesięcznym oraz 0,30 zł za m2 powierzchni użytkowej gruntu. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania ze strony oferentów.
   
 4. lokal użytkowy na parterze budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Dąbrowskiej 2 położony na działce gminnej o numerze geodezyjnym działki 1675/1 o powierzchni użytkowej lokalu 11,14 m2. Stawka wywoławcza czynszu najmu tego lokalu wynosiła - powyżej 8,00 zł za m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy zgłaszali ustne postąpienia ceny, dopóki trzykrotnego wywołania nie zaproponowano dalszych postąpień. Tym sposobem Komisja przyjęła ofertę tego oferenta, który zaproponował największą miesięczną stawkę czynszu, w wysokości 38,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT. Niestety oferent ten wyłoniony w przedmiotowym przetargu jako najemca lokalu, w niedługim czasie od zamknięcia przetargu, a przed zawarciem umowy najmu, złożył rezygnację z jego wynajęcia. Tym samym lokal ten zostanie ponownie ujęty w kolejnym ogłaszanym przetargu na wynajem lokali użytkowych.

 

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej