• 21
    LIS 2023

  • Kategoria:Miasto

    Brak segregacji odpadów to powszechny problem w naszych domach

zdjęcie

Pomimo prowadzonej od wielu lat edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do pojemników na odpady zmieszane nieustannie trafiają śmieci, które nie powinny się tam znaleźć, takie jak: papier, plastikowe butelki, odpady biodegradowalne (trawa, odpady z warzyw i owoców), szkło czy odpady remontowo-budowlane. Taki stan rzeczy potwierdzają kontrole, regularnie prowadzone przez firmę odbierającą odpady.

Osobom, które nieprawidłowo sortują śmieci grozi podwyżka "opłaty śmieciowej” do 66 złotych od osoby, a nawet kara grzywny.

W związku z powyższym przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów:

W galerii zdjęć prezentujemy przykłady nieprawidłowej segregacji odpadów udokumentowane w ramach kontroli.

Te odpady powinny były trafić do kompostownika, PSZOK-u lub worków.

Przypominamy, że kosze na odpady zmieszane nie oznaczają, że mogą do nich trafiać wszystkie odpady, a jedynie te których nie da się wysegregować.