• 19
    LUT 2024

  • Kategoria:Miasto, Urząd, Ogłoszenia OPS

    Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

UWAGA!

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu od dnia 07.02.2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, iż od dnia 07.02.2024 r. następuje zmiana adresu siedziby tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.
Słowackiego 1
42 – 470 Siewierz

Dotychczasowe adresy mailowe Ośrodka, podobnie jak godziny pracy nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, że pod wyżej wskazanym adresem będzie znajdował się również Punkt Konsultacyjny, tj. będzie to siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
W budynku będzie przyjmował psychoterapeuta ds. uzależnień oraz psycholog, z których konsultacji korzystać mogą Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz.

UWAGA

Aktualny nr telefonu: 32 722 04 70