• 05
    CZE 2024

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia i informacje urzędowe

    Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Siewierz

Rozpoczynają się zebrania w sołectwach na terenie Gminy Siewierz, których celem jest wybór sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Zgodnie ze Statutami poszczególnych sołectw, wybory sołtysów i Rad Sołeckich przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od zakończenia ich kadencji, która pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Siewierzu. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania (osoby zameldowane na pobyt stały).

Harmonogram zebrań sołeckich przedstawia się następująco:

Sołectwo

Data Godzina Miejsce zebrania
Nowa Wioska 13 czerwca 2024 r. (czwartek) 18:00 Remiza OSP
Żelisławice 14 czerwca 2024 r. (piątek) 18:00 Remiza OSP
Tuliszów 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) 18:00 Remiza OSP
Gołuchowice 18 czerwca 2024 r. (wtorek) 18:00 Remiza OSP
Wojkowice Kościelne 19 czerwca 2024 r. (środa) 18:00 Remiza OSP
Podwarpie 21 czerwca 2024 r. (piątek) 18:00 Remiza OSP
Leśniaki 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) 18:00 Remiza OSP
Brudzowice 25 czerwca 2024 r. (wtorek) 18:00 Remiza OSP
Warężyn 26 czerwca 2024 r. (środa) 18:00 Świetlica Wiejska
Dziewki 27 czerwca 2024 r. (czwartek) 18:00 Remiza OSP

Ze względu na wpisywanie się na listę obecności zalecane jest aby przyjść co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zebrania.

W przypadku braku quorum w I terminie, ustala się II termin zebrań w tym samym dniu o godz. 18:15

Głównym tematem zebrań będzie wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach.