• 20
    CZE 2024

  • Kategoria:Miasto

    Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych

Koleje Śląskie Sp. z o. o. zwracają uwagę na zachowanie większej czujności kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Wzrost liczby incydentów na przejazdach, często wynikających z nieostrożności kierowców, skłania do podjęcia intensywniejszych działań profilaktycznych.

Droga hamowania pociągu może być około 13 razy dłuższa niż droga hamowania samochodu. Po zatrzymaniu samochodu na przejeździe maszynista ma jedynie możliwość wdrożenia hamowania i podania sygnału ostrzegawczego.

Podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych są:

  • ZATRZYMANIE SIĘ PRZED PRZEJAZDEM – gdy zbliżasz się do przejazdu, upewnij się, że nie nadjeżdża pociąg.
  • ZAKAZ OMIJANIA ZAMKNIĘTYCH ZAPÓR – nigdy nie podejmuj prób omijania zamykających się lub już zamkniętych rogatek.
  • ZWRACANIE UWAGI NA SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ I DŹWIĘKOWĄ – nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, gdy migają czerwone światła zakazujące wjazdu.

Koleje Śląskie cały czas obserwują bardzo niską wiedzę o zasadach działania automatycznych zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych oraz możliwości łatwego wyłamania rogatki przejazdowej w krytycznych sytuacjach i zjechania z obszaru przejazdu przed najechaniem pociągu. Linia kolejowa łącząca Tarnowskie Góry z Zawierciem została otwarta w grudniu 2023 r. – od tego czasu na przejeździe zarejestrowano dwie sytuacje związane z przejazdem pociągu Kolei Śląskich obok samochodu zamkniętego w obszarze przejazdu (kierowcy nie dostosowali się do sygnalizacji świetlnej i wjechali na przejazd kolejowy w trakcie zamykania rogatek). Obszar pomiędzy tokiem szyn a rogatką był wystarczający do zatrzymania samochodu osobowego, co na szczęście pozwoliło uniknąć kolizji pociągu z samochodem.

Pamiętaj!

  • Jeśli Twój pojazd utknął między zamkniętymi rogatkami, wyłam je, przejeżdżając samochodem i opuść obszar przejazdu.
  • Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji na przejeździe, powiadom służby ratunkowe – wykorzystaj informacje z żółtej naklejki. Znaleźć ją możesz po wewnętrznej stronie napędu rogatkowego lub krzyża św. Andrzeja.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych. Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach i torach. Wspólne działania mogą zapobiec tragediom i sprawić, że nasze podróże będą bezpieczniejsze.