• 20
  CZE 2024

 • Kategoria:Miasto

  Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu

WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W SIEWIERZU

Wybory do Gminnej Rady Seniorów odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 roku w godzinach od 9:00 do 16:00 na sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, przy ul. Żwirki i Wigury 16.

Do przeprowadzenia wyborów zostanie powołana komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli organizacji senioralnych, rady miejskiej i urzędu.


Kandydaci do Gminnej Rady Seniorów:

 1. BIENIEK Alicja
 2. CZAPLA Janina
 3. KOSTECZKA Urszula
 4. KUBISA Bogusława
 5. MATAN Bożena
 6. MŁYŃCZAK Halina
 7. MUCHA Jan
 8. NAWROT Janusz
 9. PARZOCH Mieczysława
 10. ROK Teodozja
 11. ŚWIEBODA Wacław
 12. TOMECKA Elżbieta
 13. WACOWSKI Jerzy
 14. WYLON Maria


Zasady głosowania na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów:

 • uprawnionymi do głosowania są pełnoletni mieszkańcy gminy, a weryfikacji osób zainteresowanych wzięciem udziału w wyborach dokona komisja wyborcza na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • każdy wyborca może otrzymać od Komisji Wyborczej jedną kartę do głosowania,
 • głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata, na którego wyborca głosuje,
 • przez znak „X” rozumie się co najmniej dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w w obrębie kratki,
 • postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce spowoduje nieważność głosu.

Członkami Gminnej Rady Seniorów zostanie 12 kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadzi losowanie.