• 16
    LIP 2020

  • Kategoria:AKTYWNY WYPOCZYNEK, Turystyka

    PARK MIEJSKI W SIEWIERZU

Park miejski w Siewierzu został otwarty jesienią 2019 r. Miejsce to szybko stało się popularnym celem spacerów oraz przejażdżek rowerowych. Najmłodsi mogą bawić się w parku na dwóch placach zabaw - centralnym, z pagórkami i urządzeniami sprawnościowymi oraz muzycznym, z bębnami, ksylofonem i gongami rurowymi. Funkcjonuje tutaj też plenerowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, na który składają się: zielony tunel, zielone igloo, wiata z ławostołami oraz wszystkie urządzenia edukacyjne I gry plenerowe. W parku można również znaleźć ciszę – posłuchać śpiewu ptaków oraz odpocząć na ławkach w pobliżu rzeki, bowiem teren przecina potok Jordan wpadający do Przemszy.
    Park miejski w Siewierzu został otwarty jesienią 2019 r. Miejsce to szybko stało się popularnym celem spacerów oraz przejażdżek rowerowych. Najmłodsi mogą bawić się w parku na dwóch placach zabaw - centralnym, z pagórkami i urządzeniami sprawnościowymi oraz muzycznym, z bębnami, ksylofonem i gongami rurowymi.

    Funkcjonuje tutaj też plenerowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, na który składają się: zielony tunel, zielone igloo, wiata z ławostołami oraz wszystkie urządzenia edukacyjne I gry plenerowe. W parku można również znaleźć ciszę – posłuchać śpiewu ptaków oraz odpocząć na ławkach w pobliżu rzeki, bowiem teren przecina potok Jordan wpadający do Przemszy.

    Park miejski zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury i Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu. Stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, gdzie zachowane zostały cenne walory przyrodnicze, między innymi w ramach użytku ekologicznego w dolinie Czarnej Przemszy.