• 31
    SIE 2012

  • Kategoria:ATRAKCJE GMINY SIEWIERZ, Turystyka, Miasto

    KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W SIEWIERZU

Jest to jeden z najstarszych zabytków w województwie śląskim i w Polsce. Czołowy przykład architektury romańskiej. Znajduje się przy drodze krajowej DK 1, przy ulicy Cmentarnej. Wzniesiony został prawdopodobnie ok. 1140 r. przez znanego fundatora kościołów Piotra Własta Dunina. Do XV wieku był kościołem parafialnym. Po runięciu sklepienia w 1639 r. wzmocniono ściany masywnymi przyporami i podwyższono szczyt. W 1696 r. wzniesiono barokową wieżyczkę na sygnaturkę, wykonano też drewniany sufit i dobudowano kruchtę. W latach 50-tych ubiegłego stulecia przeprowadzono prace konserwatorskie, odtwarzając sklepienie kolebkowe oraz usuwając elementy XVIII-wieczne, co pozwoliło przywrócić świątyni pierwotny wygląd. W 1993 r. przeprowadzono remont...
Jest to jeden z najstarszych zabytków w województwie śląskim i w Polsce. Czołowy przykład architektury romańskiej. Znajduje się przy drodze krajowej DK 1, przy ulicy Cmentarnej. Wzniesiony został prawdopodobnie ok. 1140 r. przez znanego fundatora kościołów Piotra Własta Dunina. Do XV wieku był kościołem parafialnym. Po runięciu sklepienia w 1639 r. wzmocniono ściany masywnymi przyporami i podwyższono szczyt. W 1696 r. wzniesiono barokową wieżyczkę na sygnaturkę, wykonano też drewniany sufit i dobudowano kruchtę. W latach 50-tych ubiegłego stulecia przeprowadzono prace konserwatorskie, odtwarzając sklepienie kolebkowe oraz usuwając elementy XVIII-wieczne, co pozwoliło przywrócić świątyni pierwotny wygląd. W 1993 r. przeprowadzono remont dachu, kładąc nowe poszycie z podwójnych gontów. Prace sfinansowano z dotacji Urzędu Rady Ministrów w ramach Funduszu Kościelnego. Jest to kościół romański, orientowany; wymurowany z kamienia ciosowego, prostokątny, jednonawowy, z półkolistą absydą. Przy zachodniej ścianie kościoła są widoczne pozostałości empory. W absydzie pozostały fragmenty dwuwarstwowej polichromii romańskiej i gotyckiej, z nieczytelnymi scenami figuralnymi, odkrytymi podczas prac konserwatorskich. Do wnętrza świątyni prowadzi uskokowy portal, zamknięty półkoliście, z prostokątnym otworem wejściowym. Dach jest dwuspadowy, pokryty gontem. Od początku XIX wieku wokół kościoła funkcjonuje cmentarz parafialny. W dniu 16 grudnia 2005 r. Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne wykonało badania posadzki kościoła GEORADAREM na głębokość 2,0 m. metodą przekrojów geologicznych. Wykonano pięć przekrojów podłużnych i osiem przekrojów poprzecznych oraz sporządzono wydruki komputerowe. Stwierdzono istnienie krypt pod posadzką kościoła. W 2010 r. w ramach budowy obwodnicy Miasta Siewierza przeprowadzono generalny remont murów cmentarza od strony zachodniej, likwidując wejście bramą w tym murze. Dodatkowo wykonano nową bramę w murze od strony południowej. W ramach tej inwestycji wykonano nowe drogi wzdłuż murów cmentarza od strony południowej i wschodniej.