• 18
    SIE 2012

  • Kategoria:KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, Turystyka

    KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWEJ WIOSCE

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce zostało założone w 1969 r. Jego założycielką, a zarazem pierwszą przewodniczącą była Pani Danuta Machura, po kilku latach działalności koła nową przewodniczącą zastała p. Agata Kieras. W 1989r. przewodniczącą została p. Hilara Surma, która funkcję tę pełni do dziś. Obecny Zarząd KGW: Przewodnicząca – Hilara Surma Z-ca Przewodniczącej – Kazimiera Giendek Skarbnik – Janina Gruszka Sekretarz – Władysława Góra W początkach swojego istnienia koło organizowało kursy gotowania i pieczenia oraz konkursy na „ Najpiękniejszy Ogródek Warzywny”. Koło Gospodyń swoimi występami uświetnia różne uroczystości i imprezy lokalne np. święta ludowe, dożynki, obchody świąt państwowych i kościelnych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce zostało założone w 1969 r. Jego założycielką, a zarazem pierwszą przewodniczącą była Pani Danuta Machura, po kilku latach działalności koła nową przewodniczącą zastała p. Agata Kieras.

W 1989 r. przewodniczącą została p. Hilara Surma, która funkcję tę pełni do dziś. Obecny Zarząd KGW: Przewodnicząca – Hilara Surma, Z-ca Przewodniczącej – Kazimiera Giendek, Skarbnik – Janina Gruszka, Sekretarz – Władysława Góra W początkach swojego istnienia koło organizowało kursy gotowania i pieczenia oraz konkursy na „ Najpiękniejszy Ogródek Warzywny”. Koło Gospodyń swoimi występami uświetnia różne uroczystości i imprezy lokalne np. święta ludowe, dożynki, obchody świąt państwowych i kościelnych. Uczestniczy w licznych imprezach organizowanych na terenie Gminy Siewierz tj. Dni Ziemi Siewierskiej, Świętojanie Siewierskie, Święto Pieczonego Ziemniaka, itp. Wspólnie z OSP z Nowej Wioski corocznie organizuje zabawę sylwestrową. Obecnie Koło liczy 15 członkiń.