• 18
    SIE 2012

  • Kategoria:KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, Turystyka

    KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DZIEWKACH

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewkach zostało założone w 1956 r. Jego założycielkami były Eulalia Dyszy (autorka licznych piosenek dożynkowych, układanych do znanych melodii ludowych) i Apolonia Kieras. Na pierwszą przewodniczącą została wybrana Apolonia Kieras i kierowała KGW przez wiele lat. Od 1990r. funkcję przewodniczącej pełni Janina Bańka. Od początku swojego istnienia koło brało czynny udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. Obecnie do koła należy 18 osób. Koło uczestniczyło i uczestniczy w licznych imprezach organizowanych na terenie powiatu będzińskiego oraz na terenie Miasta i Gminy Siewierz jak: Pierwszy Maja, Trzeci Maja, dożynki, Dni Ziemi Siewierskiej, Świętojanie Siewierskie, Festiwal Artystyczny...

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewkach zostało założone w 1956 r. Jego założycielkami były Eulalia Dyszy (autorka licznych piosenek dożynkowych, układanych do znanych melodii ludowych) i Apolonia Kieras.

Na pierwszą przewodniczącą została wybrana Apolonia Kieras i kierowała KGW przez wiele lat. Od 1990r. funkcję przewodniczącej pełni Janina Bańka. Od początku swojego istnienia koło brało czynny udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. Obecnie do koła należy 18 osób. Koło uczestniczyło i uczestniczy w licznych imprezach organizowanych na terenie powiatu będzińskiego oraz na terenie Miasta i Gminy Siewierz jak: Pierwszy Maja, Trzeci Maja, dożynki, Dni Ziemi Siewierskiej, Świętojanie Siewierskie, Festiwal Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich, Święto Pieczonego Ziemniaka i inne. Uświetnianie uroczystości kościelnych (procesji) poprzez systematyczne przygotowywanie feretronów i udział w nich wszystkich członkiń w pięknych strojach ludowych. Działalność koła zespoliła się w nierozerwalny sposób z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewkach, której to druhowie wspierają koło pomocą w każdej sytuacji. Jednocześnie warto podkreślić, że członkinie koła włożyły duży wkład w budowę Remizy Strażackiej w Dziewkach, włączając się w różne prace budowlano-wykończeniowe.