• 18
    SIE 2012

  • Kategoria:KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, Turystyka

    KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRUDZOWICACH

W Brudzowicach działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich. KGW Brudzowice I utworzono w 1969 r. Pierwszą przewodniczącą była p. Maria Pawełczyk. Następnie, funkcję tą przez wiele lat pełniła Władysława Kieras. Działalność KGW skupiała się wówczas na organizowaniu kursów gotowania i pieczenia, kroju i szycia, a przede wszystkim na uświetnianiu swoimi występami różnych imprez jak np. dożynki, święta ludowe, czy obchody świąt państwowych i kościelnych. Od 1991 r. funkcję przewodniczącej pełni Maria Machura. Obecnie Koło liczy 14 osób. Koło swoimi występami uświetnia różne uroczystości lokalne. KGW Brudzowice II powstało w listopadzie 1960r. Przewodniczącą Koła od 1962r. do 2009r. była Janina Nowak.
W Brudzowicach działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich.

KGW Brudzowice I utworzono w 1969 r. Pierwszą przewodniczącą była p. Maria Pawełczyk. Następnie, funkcję tą przez wiele lat pełniła Władysława Kieras. Działalność KGW skupiała się wówczas na organizowaniu kursów gotowania i pieczenia, kroju i szycia, a przede wszystkim na uświetnianiu swoimi występami różnych imprez jak np. dożynki, święta ludowe, czy obchody świąt państwowych i kościelnych. Od 1991 r. funkcję przewodniczącej pełni Maria Machura. Obecnie Koło liczy 14 osób. Koło swoimi występami uświetnia różne uroczystości lokalne.

KGW Brudzowice II powstało w listopadzie 1960r. Przewodniczącą Koła od 1962r. do 2009r. była Janina Nowak. Koło to prowadziło bardzo aktywną działalność kulturalną i społeczną, czego przykładem mogą być organizowane przez koło kursy w dziedzinie odchowu drobiu, uprawy roślin ozdobnych, warzyw oraz krzewów i drzewek owocowych. Drugą ważną dziedziną była działalność kulturalna poprzez udział w dożynkach gminnych, powiatowych i parafialnych oraz innych imprezach społecznych. Brało udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Zespołów Obrzędowych w Olkuszu (1986). Od 2009r. przewodniczącą jest Leokadia Wyszyńska. Obecnie Koło liczy 18 członkiń. Koło kontynuuje swoje tradycje. Nadal bierze czynny udział w uroczystościach organizowanych na terenie Miasta i Gminy Siewierz. Uczestniczyło także w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Brenna (2008 i 2010).