• 12
    MAJ 2014

  • Kategoria:KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, Turystyka

    KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PODWARPIU

Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Podwarpia - Podwarpianki powstał w 1962 r. Koło liczyło wówczas 25 kobiet. Głównymi założycielkami były: p. Halina Białas, Władysława Solecka oraz Bolesława Gubała. Działanie KGW wyrażało się poprzez organizowanie różnego rodzaju pokazów kulinarnych oraz kursu szycia i haftu. Obecnie Koło liczy 14 członkiń i uczestniczy w licznych uroczystościach parafialnych i gminnych. Czynnie i aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości organizując liczne spotkania i pokazy. Bierze udział w konkursach i przeglądach, zespół zajął I miejsce w XX Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu - 2013 r. Zespołowi akompaniuje Mariusz Naglik.
Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Podwarpia - Podwarpianki powstał w 1962 r. Koło liczyło wówczas 25 kobiet. Głównymi założycielkami były: p. Halina Białas, Władysława Solecka oraz Bolesława Gubała. Działanie KGW wyrażało się poprzez organizowanie różnego rodzaju pokazów kulinarnych oraz kursu szycia i haftu. Obecnie Koło liczy 14 członkiń i uczestniczy w licznych uroczystościach parafialnych i gminnych. Czynnie i aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości organizując liczne spotkania i pokazy. Bierze udział w konkursach i przeglądach, zespół zajął I miejsce w XX Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu – 2013 r. Zespołowi akompaniuje Mariusz Naglik. Koło otrzymało nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” za 2013 rok.