• 17
    SIE 2012

  • Kategoria:ZABYTKI, Miasto

    KAPLICA OGRÓJEC W SIEWIERZU

Kaplica pochodzi z końca XVIII wieku. Jest murowana, z dachem spadzistym, krytym blachą, czworoboczna, zakończona półkolistą absydą. Fasada południowa została zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. Wspomina się o niej w protokole lustracyjnym z 1783 r. W kaplicy znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XIX wieku. W 2005 r. kaplica została otoczona metalową siatką. Dawniej do kaplicy odbywały się procesje w Dni Krzyżowe, a obecnie procesje w Wielki Czwartek.

Kaplica pochodzi z końca XVIII wieku. Jest murowana, z dachem spadzistym, krytym blachą, czworoboczna, zakończona półkolistą absydą. Fasada południowa została zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. Wspomina się o niej w protokole lustracyjnym z 1783 r. W kaplicy znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XIX wieku. W 2005 r. kaplica została otoczona metalową siatką. Dawniej do kaplicy odbywały się procesje w Dni Krzyżowe, a obecnie procesje w Wielki Czwartek.