• 17
    SIE 2012

  • Kategoria:ZABYTKI, Miasto

    FOLWARK SULIKOWSKI W SIEWIERZU

Jest to budynek mieszkalny, podworski, z przełomu XVIII/XIX wieku, murowany z kamienia, tynkowany, wchodzący ongiś w skład zabudowy folwarcznej. Znajduje się w Siewierzu przy ulicy Młyńskiej. Z uwagi na liczne przeróbki oraz zły stan techniczny obiekt kwalifikuje się do skreślenia z listy zabytków. Wymagana jest aktualna ekspertyza stanu technicznego.

Jest to budynek mieszkalny, podworski, z przełomu XVIII/XIX wieku, murowany z kamienia, tynkowany, wchodzący ongiś w skład zabudowy folwarcznej. Znajduje się w Siewierzu przy ulicy Młyńskiej. Z uwagi na liczne przeróbki oraz zły stan techniczny obiekt kwalifikuje się do skreślenia z listy zabytków. Wymagana jest aktualna ekspertyza stanu technicznego.