• 27
    LIP 2017

  • Kategoria:MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ AKTUALNOŚCI - przemoc w rodzinie, Urząd

    TELEFONY ALARMOWE, INTERWENCYJNE ORAZ INFORMACYJNE

telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne
TELEFONY ALARMOWE, INTERWENCYJNE ORAZ INFORMACYJNE
 

Telefon 997, 112
 
Niebieska linia 800 120 002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 22 668-70-00

Kryzysowy Telefon zaufania 116-123
 

Pliki do pobrania