• 17
    KWI 2019

  • Kategoria:MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ AKTUALNOŚCI - przemoc w rodzinie, Urząd

    APEL DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Gdy wyśmiewasz, szydzisz, poniżasz, obrażasz, krytykujesz, zakazujesz kontaktów bliskim z innymi ludźmi – stosujesz przemoc psychiczną. Gdy zmuszasz partnera/partnerkę do pożycia seksualnego, narzucasz nieakceptowane przez nią/niego techniki seksualne – stosujesz przemoc seksualną. Gdy bijesz, popychasz, kopiesz, uderzasz bliską osobę – stosujesz przemoc fizyczną. Gdy zabraniasz partnerce/partnerowi podjęcia pracy, odbierasz zarobione pieniądze, odmawiasz zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych rodzinie – stosujesz przemoc ekonomiczną.
APEL DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
 
Na granicy pomiędzy szczęściem a rozpadem rodziny leży PRZEMOC.

Zmień swoje zachowanie – zanim stracisz wszystko, co jest dla Ciebie cenne.

Gdy wyśmiewasz, szydzisz, poniżasz, obrażasz, krytykujesz, zakazujesz kontaktów bliskim z innymi ludźmi – stosujesz przemoc psychiczną. Gdy zmuszasz partnera/partnerkę do pożycia seksualnego, narzucasz nieakceptowane przez nią/niego techniki seksualne – stosujesz przemoc seksualną. Gdy bijesz, popychasz, kopiesz, uderzasz bliską osobę – stosujesz przemoc fizyczną. Gdy zabraniasz partnerce/partnerowi podjęcia pracy, odbierasz zarobione pieniądze, odmawiasz zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych rodzinie – stosujesz przemoc ekonomiczną.
 
NIE UNIKNIESZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEMOC !

Art. 207 Kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat za znęcanie się nad bliskimi. W uzasadnionych przypadkach kara ta może wynieść od roku do 12 lat. Ponadto grozi Ci zatrzymanie lub interwencja Policji, orzeczenie zakazu zbliżania się do najbliższych, nakaz opuszczenia mieszkania (nawet jeśli jest Twoją własnością), ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, natychmiastowe odwieszenie kar, zasądzenie finansowego odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki.
 
NIC nie usprawiedliwia stosowania przemocy wobec najbliższych.
Konsekwencje przemocy niszczą Ciebie i Twoją rodzinę.

Sięgnij po pomoc i wsparcie, które oferuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 26 m 1, tel. 32 67 41 683 lub zadzwoń do Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii” tel. 22 668 70 00 (Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00)
 
NIE WALCZ Z RODZINĄ, ZAWALCZ O RODZINĘ !