• 28
    CZE 2017

  • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd

    SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017" W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł trwała od maja do czerwca 2017 r.Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii było: „Na skrzydłach przyjaźni”. Rozdane zostały pakiety edukacyjnew postaci różnorodnych, kolorowych i atrakcyjnych broszur, ulotek adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. W ramach kampanii uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej oraz I –III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych służących przekazaniu wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł trwała od maja do czerwca 2017 r.Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii było: „Na skrzydłach przyjaźni”. Rozdane zostały pakiety edukacyjnew postaci różnorodnych, kolorowych i atrakcyjnych broszur, ulotek adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. W ramach kampanii uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej oraz I –III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych służących przekazaniu wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze). Wśród uczniów szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczno – literacki, w którym wzięło udział 94 uczniów. Odbyły się również imprezy o charakterze sportowym, np. Dzień Sportu, który rozwija współzawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji. W dniu10.06.2016 uczniowie naszej szkoły i rodzice spotkali się na 10 Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez naszą placówkę. Organizacja pikniku pozwala na zaspokojeniu więzi z otoczeniem, uznaniu przez innych, rozbudza zainteresowania.Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej uczyli się rozpoznawać zachowania, które ułatwiają i utrudniają współpracę w grupie. W czerwcu wszystkie prace literackie oraz plastyczne zostały nagrodzone. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu.

Oto lista uczniów nagrodzonych w konkursie plastyczno – literackim pt. „Na skrzydłach przyjaźni”:

Kl. I Szkoła Podstawowa:
1. Mateusz Knap
2. Wiktor Wylon
3. Weronika Kozłowska
4. Martyna Kolman
5. Lura Cesak
6. Julia Karwaczyńska
7. Julia Krzykawska
8. Kaja Łach
9. Oliwia Skrocka
10. Natalia Dybała

Kl. II a Szkoła Podstawowa:
1. Alan Tylec
2. Nadia Białas
3. Klaudia Masłoń
4. Kuba Majewski
5. Wojciech Naglik
6. Eliza Kacperczyk
7. Nicola Kaniowska
8. Olivier Landecki
9. Emilia Zygmunt
10. Nadia Kocimska
11. Emilia Fryczkowska
12. Zuzanna Salamon
13. Antoni Lubomski
14. Maja Dybała
15. JuljanWasylowski

Kl. II b Szkoła Podstawowa:
1. Wiktoria Duda
2. Milena Reda
3. Szymon Nowak
4. Mateusz Dydak
5. Paulina Fliska
6. Alicja Drygalak
7. Emilia Bubel
8. Małgorzata Kaleta
9. Patrycja Łukasik
10. Agata Pawełczyk
11. Ewa Solipiwko
12. Oliwia Madej
13. Julja Nowak
14. Oliwia Nowak
15. Nadja Widera
16. Patrycja Papierniak
17. Igor Pawełczyk

Kl. III a Szkoła Podstawowa
1. Anna Krzykawska
2. Jakub Domański
3. Wiktor Gadomski
4. Piotr Białas
5. Fabian Gala
6. Alicja Król
7. Konrad Szajna
8. Jakub Salamon
9. Małgorzata Sapiecha
10. Oliwia Archer
11. Weronika Łaszczyca
12. Oliwer Cesak
13. Marta Cesak
14. Zuzanna Kieszek
15. Zuzanna Miś
16. Kamil Giełda
17. Dominik Kolman
18. Emilia Kielan
19. Gracjan Knap
20. Amelia Kubik
21. Zofia Król

Kl. III b Szkoła Podstawowa:
1. Nicola Skrocka
2. Bartosz Gubała
3. Matylda Morawska
4. Oliwia Gajewska
5. Bartosz Szydło
6. Arkadiusz Kurkowski
7. Julia Karaś
8. Patrycja Swoboda
9. Marcin Wysocki
10. Klara Dyk
11. Patrycja Gawron
12. Alicja Kuczera
13. Szymon Gawron
14. Julia Cyba
15. Amelia Korzec
16. Jakub Parzoch
17. Oliwier Banasiak
18. Jaś Dydak
19. Nikodem Habiński
20. Filip Czerwiński

Kl. IV Szkoła Podstawowa:
1. Marta Nowak

Kl. V Szkoła Podstawowa:
1. Emilia Cichoń
2. Natalia Swoboda

Kl. VI Szkoła Podstawowa
1. Karolina Szywińska

Kl. I Gimnazjum
1. Dominika Kubica
2. Roksana Grząś
3. Kamil Klecz
4. Magdalena Giełda

Kl. II Gimnazjum
1. Karolina Korzec
2. Karina Barczyk

Kl. III Gimnazjum
1. Dominika Knapik