• 23
  GRU 2019

 • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd

  GMINA SIEWIERZ UCZESTNIKIEM XIX OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ - ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Organizatorzy tegorocznej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” szczególną uwagę zwrócili na wzbudzenie wśród uczniów motywacji. Hasło, które przyświecało wszystkim kampanijnym działaniom brzmiało „Chce mi się chcieć”, a głównymi do osiągnięcia celami było: wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów, edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji...

Gmina Siewierz uczestnikiem XIX ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

Organizatorzy tegorocznej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” szczególną uwagę zwrócili na wzbudzenie wśród uczniów motywacji. Hasło, które przyświecało wszystkim kampanijnym działaniom brzmiało „Chce mi się chcieć”, a głównymi do osiągnięcia celami było:
 • wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
 • edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
 • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 • kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,
 • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
Honorowy patronat nad realizacją kampanii objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzieci i młodzież gminnych placówek oświatowych chętnie włączyła się w jej realizację, a dodać należy, że założenia kampanii są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ponadto wszystkie prace wykonane w ramach konkursu plastyczno-literackiego „Ja za 20 lat” zostały wysłane do biura organizatorów kampanii do Poznania, gdzie spośród tysiąca prac nadesłanych z całej Polski zostali wyłonieni laureaci. Z Gminy Siewierz najlepsi okazali się:
 1. Amelia Gawron - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu
 2. Aleksander Duda – uczeń Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
 3. Adrian Tworek – uczeń Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
 4. Tomasz Grzegorczyk – uczeń Zespołu Szkół w Wojkowicach Kościelnych
 5. Marta Nowak – uczennica Zespołu Szkół w Wojkowicach Kościelnych
 6. Nina Bujna – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
 7. Kacper Psonka – uczeń Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
 8. Patrycja Rychlik – uczennica Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
Wymienieni wyżej uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Realizacji założeń kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” podjęły się również gminne instytucje kultury podczas zorganizowanych spotkań wakacyjnych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu wraz z filiami w atrakcyjny sposób zapełniły dzieciom i młodzieży czas wolny od nauki. Podczas spotkań i warsztatów poznawano otaczający świat i samego siebie, motywowano do działania, zdobywano wiedzę na temat zagrożeń współczesnego życia oraz szeroko pojętej profilaktyki. Dzieci chętnie uczestniczyły w działaniach podejmowanych w ramach kampanii ponieważ jest ona pozytywna i pomysłowa, motywuje oraz uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Dzięki środkom finansowym z gminnego budżetu przekazanym na realizację wszystkich projektów, organizowane zajęcia i konkursy były bardzo atrakcyjne, a zaangażowanie każdego z uczestników zostało nagrodzone.

Działania podejmowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to cenna inicjatywa skierowana do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dobrze służy pracy wychowawczej, kształtowaniu u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Podejmowane działania profilaktyczne pomagają przygotować młodych ludzi do życia w społeczeństwie informacyjnym. Pobudzają zainteresowanie uczniów różnymi dziedzinami życia i ciekawymi sposobami na spędzanie wolnego czasu, bez korzystania z substancji szkodliwych dla zdrowia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii