• 19
    STY 2021

  • Kategoria:Ogłoszenia OPS, Miasto, Urząd

    WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że wnioski o ponowne ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy tj. 2021/2022, będą przyjmowane od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że wnioski o ponowne ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy tj. 2021/2022, będą przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną.
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 649 94 97