• 29
    MAR 2022

  • Kategoria:Sprzedaż lub wynajem nieruchomości gminnych

    Informacja o wyniku przetargu na najem lokali użytkowych

W dniu 7 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ulicy Żwirki i Wigury 16 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Siewierz. Przedmiotem przetargu były następujące lokale:

1) trzy lokale użytkowe w budynku gminnym położonym się działce gminnej o numerze geodezyjnym działek 1073/9 w Siewierzu przy ulicy Warszawskiej 89 o powierzchni użytkowej każdego z nich: 16,99 m2, 47,63 m2 i 28,10 m2. Cena wywoławcza najmu tych lokali ustalona została na poziomie – powyżej 7,00 zł za m2 powierzchni lokalu w stosunku miesięcznym. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym ze względu na brak ofert.

2) część nieruchomości gminnej o numerze geodezyjnym działek 4470/6 położonej w Siewierzu przy ulicy Nad Zalewem o powierzchni 400 m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 112 m2. Cena wywoławcza najmu tego budynku ustalona została na poziomie – powyżej 7,00 zł za m2 powierzchni budynku w stosunku miesięcznym oraz 0,30 zł za m2 powierzchni użytkowej gruntu. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym ze względu na brak ofert.

3) część nieruchomości gminnej o numerze geodezyjnym działek 4470/6 położonej w Siewierzu przy ulicy Nad Zalewem o powierzchni 400 m2 wraz z usytuowanym na niej domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 11,18 m2. Cena wywoławcza najmu tego domku ustalona została na poziomie – powyżej 86,09 zł za domek w stosunku miesięcznym oraz 0,30 zł za m2 powierzchni użytkowej gruntu. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym ze względu na brak ofert.

4) lokal użytkowy na parterze budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Dąbrowskiej 2 położony na działce gminnej o numerze geodezyjnym działki 1675/1 o powierzchni użytkowej lokalu 37,92 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu tego lokalu wynosiła - powyżej 8,00 zł za m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który zaproponował miesięczną stawkę czynszu w wysokości 9,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT. Komisja przyjęła jego ofertę, w wyniku czego najemcą lokalu gminnego stała się firma „My Project” Magdalena Pucharska – Gałas.

5) lokal użytkowy na piątrze budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Dąbrowskiej 2 położony na działce gminnej o numerze geodezyjnym działki 1675/1 o powierzchni użytkowej lokalu 18,16 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu tego lokalu wynosiła - powyżej 8,00 zł za m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy zgłaszali ustne postąpienia ceny, dopóki trzykrotnego wywołania nie zaproponowano dalszych postąpień. Tym sposobem Komisja przyjęła ofertę tego oferenta, który zaproponował największą miesięczną stawkę czynszu, w wysokości 27,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT. Wobec tego najemcą w/w lokalu został oferent będący osobą fizyczną.

6) lokal użytkowy znajdujący się w przyziemiu budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ulicy Dąbrowskiej 2 położonym na działce gminnej o numerze geodezyjnym działki 1675/1 o powierzchni użytkowej lokalu 61,50 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu tego lokalu wynosiła - powyżej 8,00 zł za m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który zaproponował miesięczną stawkę czynszu w wysokości 9,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT. Komisja przyjęła jego ofertę, w wyniku czego najemcą w/w lokalu stała się firma „Ecopig” Sp. z o.o.

7) lokal użytkowy znajdujący się w przyziemiu budynku gminnego w Siewierzu przy ulicy Oleśnickiego 1 położony na działce gminnej o numerze geodezyjnym działki 3126 o powierzchni użytkowej lokalu 90 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu tego lokalu wynosiła - powyżej 10,00 zł za m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który zaproponował miesięczną stawkę czynszu w wysokości 11,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT. Komisja przyjęła jego ofertę, w wyniku czego najemcą lokalu gminnego stała się firma „Bikesport” Radosław Konecki.

8) lokal użytkowy położony w przyziemiu budynku gminnego w Siewierzu przy ulicy Oleśnickiego 1 położony na działce gminnej o numerze geodezyjnym działki 3126 o powierzchni użytkowej lokalu 34 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu tego lokalu wynosiła - powyżej 10,00 zł za m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który zaproponował miesięczną stawkę czynszu w wysokości 11,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT. Komisja przyjęła jego ofertę, w wyniku czego najemcą lokalu gminnego stała się firma „Bikesport” Radosław Konecki.

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej