• 20
  MAJ 2022

 • Kategoria:Miasto, OPS - aktualności

  Nabór wniosków do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informujemy o prowadzonym naborze wniosków do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 w zakresie usługi Teleopieki w roku 2022.

W związku z pozyskaniem dotacji na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu ogłasza nabór uczestników do w/w Programu.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Siewierz w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zgłoszenie do Programu wymaga uzupełnienia i przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu niżej załączonych dokumentów, które można pobrać ze strony internetowej www.siewierz.pl

Dodatkowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu – Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 pod nr telefonu: 32/ 67 41 683 lub 32/ 64 99 491

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Siewierz, zainteresowanych ofertą do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu w celu zgłaszania chęci skorzystania z programu.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu ul. Żwirki i Wigury 16; tel.: 32 67 41 683; 32 64 99 493 w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

 • poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00;
 • piątek 7:30 – 14:00.

 

Załączniki:

 1. zgłoszenie do udziału w Programie
 2. oświadczenie odbiorcy wsparcia o zgodzie na kontakt
 3. klauzula RODO o przetwarzaniu danych osobowych w Programie „Korpus Wsparcia Seniora 2022”