• 03
    LUT 2023

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

    Korpus Wsparcia Seniora

Korpus Wsparcia Seniora

W 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu przystąpił do realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem programu jest m. in. poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program adresowany był szczególnie do osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy – w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (NFZ).

Program był realizowany od czerwca do grudnia 2022 r., udział w programie był bezpłatny.
W ramach programu 31 seniorom w wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opaski bezpieczeństwa”, która była połączona z usługą operatora pomocy. W trakcie realizacji programu operator pomocy, który obsługiwał opaski odebrał 126 zgłoszeń przy użyciu opaski bezpieczeństwa, z czego 10 zakończyło się interwencją służb ratunkowych, a 116 zakończyło się udzieleniem wsparcia przez telefon lub prośbą o interwencję kogoś z otoczenia/opiekuna. Koszt realizacji programu to kwota 21 884,68 zł.

W bieżącym roku gmina planuje przystąpić ponownie do realizacji programu, osoby zainteresowane pozyskaniem opaski bezpieczeństwa zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu w celu zgłaszania chęci skorzystania z programu.

Zgłoszenia do programu można dokonać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 67 41 683 lub 32 64 99 493.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
  • wtorek 7.30 – 17.00;
  • piątek 7.30 -14.00.

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania się do ww. programu na rok 2023 - szczegóły programu i formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.