• 19
    CZE 2020

  • Kategoria:SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH, Urząd

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU

Działka nr 130/16 położona w Tuliszowie, pow. 860 m2