• 20
    LIP 2020

  • Kategoria:SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH, Urząd

    WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje, że w terminie od 17.07.2020 r. do 10.08.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń ...

Informacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

informuje,

że w terminie od 17.07.2020 r. do 10.08.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.pl

B U R M I S T R Z

mgr Zdzisław Banaś