• 06
    SIE 2020

  • Kategoria:Sprzedaż lub wynajem nieruchomości gminnych, Urząd

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

działka położona w Tuliszowie, oznaczona numerem geodezyjnym 130/16 o pow. 860 m2
nr sprawy: GGŚ-I.6840.3.2020